Boşanma Davalarında Yargı Kararı

Boşanma Davalarında Yargı Kararı

Boşanma Davalarında Yargı Kararı

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – YEREL MAHKEME HÜKMÜNÜN USUL VE ESAS YÖNÜNDEN HUKUKA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF TALEBİNİN ESASTAN REDDİ

Yerel mahkemece verilen hüküm hakkında istinaf talebinde bulunulmakla; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili tarafından adli yardım talepli olarak sunulan dava dilekçesinde; evlilik birliğinin davalıdan kaynaklanan sebeplerle temelinden sarsıldığı belirtilerek boşanma, tedbir-yoksulluk nafakası ve maddi-manevi tazminata karar verilmesi talep edilmiştir.

Davalı taraf yasal süresi içerisinde davaya cevap vermemiştir.

Yerel mahkemece yapılan yargılama neticesinde; davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, davacı lehine aylık 300,00-TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, 15.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi tazminata karar verilmiştir.

Davalı boşanma avukatı vekili süresinde sunduğu istinaf dilekçesinde; mahkemece kusur tespiti, kadın lehine nafaka ve tazminata yönelik yapılan değerlendirmelerin yerinde olmadığını belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Davacı taraf istinaf talebine karşı cevap dilekçesi sunmamıştır.

6100 sayılı HMK’nun 355. maddesi gereğince davalının istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; yerel mahkeme hükmünün usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu sonucuna varılmakla istinaf talebinin esastan reddine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1- Davalının istinaf itirazlarına konu hükmün usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine varılmakla, Aile Mahkemesinin …. Esas, …….Karar sayılı ilamına ilişkin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN 6100 Sayılı HMK’nun 353/1.b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2- Davalı tarafça yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

3- Davalı tarafça yatırılan peşin harç ile istinaf yoluna başvurma harcının hâzineye gelir kaydına,

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN